وقتی از روی یک اشتباه بچه گانه یکی از عزیزترین کسانت رو از دست بدی چی کار میکنی ؟!

بله من هم روی یکی دو اشتباه بد کسی رو که خیلی دوستش داشتم رو از دست دادم!؟ حتما میخوای بدونی که اون عزیز کیه ؟ کسی نیست جز دوست دخترم ! عشقم / جونم / زندگیم... . نمیدونم چرا این اشتباهات رو مرتکب شدم ؟! خیلی تحت فشار بودم . همش میترسیدم که او را از دست بدم ! اینقدر به فکرم فشار آورد که بالاخره کارهای ناخواسته و بی معنی انجام دادم و سرانجام از روزی که خیلی ازش میترسیدم فرا رسید... میدونم تقصیر من بود ولی به خدا با خواسته خودم این کارهای اشتباه رو مرتکب نشدم ! شاید غرور و تکبر بی جای من باعث این نابسامانی شد؟!

خیلی دلم میخواد که تنها یک فرصت دوباره به دست بیارم تا همه چیزو جبران کنم. اگر این فرصت نصیبم نشه دیگه زندگی برام ارزشی نداره. از ناراحتی و عذاب وجدان درد زیادی میکشم ولی امیدم رو نمیخوام از دست بدم چون اون موقعه واقعا میمیرم.

ای عشق اگر صدای منو میشنوی به دادم برس و فرصتی دوباره به من بده.