X
تبلیغات
زولا

 

  

یکی از اطرافیان جناب احمدی نژاد طرفداران موسوی را زنهای رقاص و بدحجاب خطاب کرده بودند که برای رای آوردن موسوی دست به هر نوع هرزگی میزنند.

 

حاضرین در متینگ موسوی هم همین جوانان پاک هستند . لطفا به مردم این سرزمین افترا و تهمت نزنید.
 

  

 

به نقل از : http://raport.blogsky.com/1388/03/11/post-913/