نمایی زیبایی از هلال  ماه رمضان پشت مسجد " شاهزاده حسین بن طلال " در امان پایتخت اردن 

 

116794_416.jpg